สยามทูเดฟ

     สยามทูเดฟ เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง (IoT & Ardruino) , Data Mining & Rapid Miner ม การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ด้วย Microsoft Visual Studio.net 2005 - 2008 - 2010 กับการใช้งาน MS-SQL Server , การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java & NetBean IDE , การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP & MySQL, การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ Android , iOS, React , IOnic , Google Flutter, การเรียนรู้ของเครื่อง ML , Deep-Learning และ E-Learning ที่ดีที่สุด +++

จำนวนคนที่ออนไลน์อยู่ : คน , ใครออนไลน์อยู่ นางสาวชนิกานต์ ขาวเนียม  ,  นางสาวชนิกานต์ ขาวเนียม  ,  Kanokwan Phoempoon  ,  Teeraphat Homkajorn  ,  วิริยะ ด้วงจุล  ,  ธีรภัทร ประจักษ์วรวิทย์  ,  ปรมัตถ์ นามโคตร  ,  ปรมัตถ์ นามโคตร  ,  วิริยะ ด้วงจุล  ,  เฉลิมพล วิถารพันธ์  ,  เฉลิมพล วิถารพันธ์  ,  Rati Inmanee  ,  Teeraphat Homkajorn  ,  Kanokwan Phoempoon  ,  นัฐพงศ์ ส่งเนียม  ,  ปิยภูมิ สุขบัวใหญ่  ,  Somkairt Nildum  ,  Somkairt Nildum  ,  เตชินท์ บัวใจบุญ  ,  เตชินท์ บัวใจบุญ  ,  นาย ณัฐพัชร์ บุญแลบ  ,  นาย ณัฐพัชร์ บุญแลบ  ,  นครินทร์ กล่ำบุรี  ,  นิติ ใจเที่ยง  ,  ณัฏฐ์พัฒน์ พุ่มแก้ว  ,  ณัฏฐ์พัฒน์ พุ่มแก้ว  ,  ทัศวัฒน์ กาญจนรัชตพงศ์  ,  parinya kamplang  ,  Taksin Busuwa  ,  Taksin Busuwa  ,  นัฐพงศ์ ส่งเนียม  , 

เข้าสู่ระบบ

Valid.
Please fill out this field.
Valid.
Please fill out this field.


ข่าว/กิจกรรม/ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม :

ฟังเพลงสำหรับนักพัฒนา / คอร์ที่เปิดสอบรม / คอร์สเรียนออนไลน์ /...

Avatar พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี    
Avatar Python Avatar Java & NetbeanIDE Avatar IoT อินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง
     
Avatar Data Mining เหมืองข้อมูล Avatar Visual Basic.NET 2010 Avatar PHP & MySQLวิดีโอ

IoT โครงงาน เรื่อง การพัฒนาระบบจองที่จอดรถยนต์โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง

IoT โครงงาน เรื่อง การพัฒนาระบบควบคุมตู้เลี้ยงปลาโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง
IoT โครงงาน เรื่อง การพัฒนาระบบแจ้งเตือนตู้จดหมายโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง
IoT : โครงงาน IoT-1
IoT : โครงงาน IoT-2
IoT : โครงงาน IoT-3
IoT : วิดีโอสาธิต การทดลองการควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วย Ardruino R3

IoT : วิดีโอสาธิต การทดลองการควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วย Ardruino R3 ผ่าน Blynk

IoT : วิดีโอ ระบบควบคุมแสงสำหรับถ่ายภาพในสตูดิโอ

บทความน่าสนใจ
- การใช้งาน fullcalendar v.2.1.1 กับฐานข้อมูล สร้างปฏิทินกิจกรรม ( ที่นี่ )
- PHP Thai Date ตัวอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างการเขียน function ให้แสดงวันที่และเวลาในรูปแบบของภาษาไทย ( ที่นี่ )

Links
- NetbeanIDE
- UML
- Appserv


ติดต่อเรา

siam2dev@hotmail.com

Bangkok, Thailand

099-0874433

 


TAG
E-Learning Developer Java VB.NET C#.NET PHP ML A.I. Deep Learning OOAD OOP UML OOSE Etc.

Powered by siam2dev.net