สยามทูเดฟ

     สยามทูเดฟ เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ด้วย Microsoft Visual Studio.net 2005 - 2008 - 2010 กับการใช้งาน MS-SQL Server , การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java & NetBean IDE , การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP & MySQL, การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ Android , iOS, React , IOnic , Google Flutter, การเรียนรู้ของเครื่อง ML , Deep-Learning และ E-Learning ที่ดีที่สุด +++


จำนวนคนที่ออนไลน์อยู่ : คน , ใครออนไลน์อยู่ นางสาวชนิกานต์ ขาวเนียม  ,  นางสาวชนิกานต์ ขาวเนียม  ,  Kanokwan Phoempoon  ,  Teeraphat Homkajorn  ,  วิริยะ ด้วงจุล  ,  ธีรภัทร ประจักษ์วรวิทย์  ,  ปรมัตถ์ นามโคตร  ,  ปรมัตถ์ นามโคตร  ,  วิริยะ ด้วงจุล  ,  เฉลิมพล วิถารพันธ์  ,  เฉลิมพล วิถารพันธ์  ,  Rati Inmanee  ,  Teeraphat Homkajorn  ,  Kanokwan Phoempoon  ,  นัฐพงศ์ ส่งเนียม  ,  ปิยภูมิ สุขบัวใหญ่  ,  Somkairt Nildum  ,  Somkairt Nildum  ,  เตชินท์ บัวใจบุญ  ,  เตชินท์ บัวใจบุญ  ,  นาย ณัฐพัชร์ บุญแลบ  ,  นาย ณัฐพัชร์ บุญแลบ  ,  นครินทร์ กล่ำบุรี  ,  นิติ ใจเที่ยง  ,  ณัฏฐ์พัฒน์ พุ่มแก้ว  ,  ณัฏฐ์พัฒน์ พุ่มแก้ว  ,  ทัศวัฒน์ กาญจนรัชตพงศ์  ,  parinya kamplang  ,  Taksin Busuwa  ,  Taksin Busuwa  ,  นัฐพงศ์ ส่งเนียม  , 

เข้าสู่ระบบ

Valid.
Please fill out this field.
Valid.
Please fill out this field.


ติดต่อเรา

siam2dev@hotmail.com

Bangkok, Thailand

099-0874433

 

 

 

POPULAR TAGS

E-Learning Developer Java VB.NET C#.NET PHP ML A.I. Deep Learning OOAD OOP UML OOSE Etc.

 

 

Powered by siam2dev.net