สยามทูเดฟ(siam2dev)

     สยามทูเดฟ เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ด้วย Microsoft Visual Studio.net 2005 - 2008 - 2010 กับการใช้งาน MS-SQL Server , การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java & NetBean IDE , การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP & MySQL, การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ Android , iOS, React , IOnic , Google Flutter, การเรียนรู้ของเครื่อง ML , Deep-Learning และ E-Learning ที่ดีที่สุด +++


จำนวนคนที่ออนไลน์อยู่ : คน , ใครออนไลน์อยู่ นัฐพงศ์ ส่งเนียม  ,  เจตวัฒน์ นุ่นอ่อน  ,  อนุตร คุณาธรรมกุล  ,  อภิสิทธิ์ อยู่สำราญ  ,  ยุพิน ปรีชาจารย์  ,  โกเมศ พิริยะอัครเด  ,  ปรัชญา จิตร์มา  ,  เกียรติศักดิ์ มหาวัฒนะ  , 

เข้าสู่ระบบ

Valid.
Please fill out this field.
Valid.
Please fill out this field.