สยามทูเดฟ

สยามทูเดฟ เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง (IoT & Ardruino) , Data Mining & Rapid Miner ม การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ด้วย Microsoft Visual Studio.net 2005 - 2008 - 2010 กับการใช้งาน MS-SQL Server , การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java & NetBean IDE , การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP & MySQL, การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ Android , iOS, React , IOnic , Google Flutter, การเรียนรู้ของเครื่อง ML , Deep-Learning และ E-Learning ที่ดีที่สุด +++

E-Learning

วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ , วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ , วิชาเหมืองข้อมูล , วิชาอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง , วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงภาพ , วิชาการวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม ฯลฯ

The Details

สยามทูเดฟ

   รับออกแบบพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Website) เว็บโมบาย (Web Mobile) เว็บแอปพลิเคชัน (เว็บแอปพลิเคชัน) และแอพลิเคชันบนมือถือทั้ง Android และ iOS และระบบงานด้าน IoT ฯลฯ

Mobile Application

การพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ แอนดรอยด์ ไอโอเอส ด้วย
google flutter , Android Studio etc.

Web Application

การพัฒนาเว็ฐแอปพลิเคชันด้วย PHP & MySQL , CSS , BootStrap

Internet of Things

อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง Arduino , ESP8266 etc.

Machine Learning

การเรียนรู้ของเครื่อง ANN , K-NN , SVM , Decision Tree etc.

Data Mining

การทำเหมืองข้อมูล ด้วย Rapid Miner Studio

Programming Language

Eget mattis at, laoreet vel et velit aliquam diam ante, aliquet sit amet vulputate et magna feugiat laoreet vel velit lorem.

The Endorsements

Aliquam diam consequat

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.

Nisl adipiscing sed lorem

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.

Mattis tempus lorem

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.